Kuvia palosuojaus-työkohteista

palvelut - palokatkot, palosuojamaalaus sekä suunnittelu

Kaikki lähtee asiakkaan tarpeista. Autamme asiakasta tarpeiden selvittämisessä tarjoamalla paloteknisiä kartoituksia, joiden yhteydessä pystymme hahmottamaan tarvittavat ongelman ratkaisut sekä laatimaan työlle kartoituksen perusteella kustannusarvion. Palokatkojen tai palosuojamaalausjärjestelmien tultua hyväksytyksi projektissa, merkitsemme palokatko- tai maalausjärjestelmät palokatko- tai palosuojamaalaussuunnitelmaan.

ammattitaitoinen asennustyö

Meillä on täsmälliset toimitukset sekä pyrimme aina joustavaan toteutukseen ammattitaitoisten työnjohtajien ja asentajien välityksellä. Kaikki asentajamme ovat käyneet palokatkomateriaalien maahantuojan palokatko asentajakoulutuksen. Toimimme kohteissa YSE 98 mukaisesti.